Drogą do sukcesu w szkole i pracy zawodowej jest nie tylko rozpoznanie i rozwój wrodzonych zdolności i talentów, ale ich szlifowanie i kształtowanie dobrych nawyków – umiejętność wykorzystania czasu, mierzenie się z trudniejszymi zadaniami, planowania pracy, wytrwałość, skupienie…

Projekt NAVIGO, skierowany do uczennic 7-8 klasy (1-2 klasy gimnazjum), pomaga wyrobić w sobie dobre nawyki na początku edukacji szkolnej.

Gimnazjum to czas, w którym uczniowie spotykają się z większymi wymaganiami w szkole, a wiedza i umiejętności teraz zdobyte będą potem rzutowały na ich wybór ścieżki naukowej i zawodowej oraz pozwolą na szersze rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych.

Zapraszamy na stronę poświęconą naszemu projektowi: www.projekt-navigo.pl