Opiekę duszpasterską w Klubie Filary sprawuje Opus Dei. Zapraszamy na stronę internetową www.opusdei.pl.

Dla licealistek i studentek proponujemy różne środki formacji duchowej:

  1. Półgodzinne rozważania prowadzone przez księdza w kaplicy Ośrodka. Zazwyczaj dotyczą konkretnych cnót chrześcijańskich, dobrych nawyków, norm pobożności. Każda środa – godzina 18:00.
  2. Dni skupienia – odbywają się raz w miesiącu. Jest to szczególny czas, by na dłuższą chwilę się zatrzymać, wyciszyć. W planie: podwieczorek, rozważanie prowadzone przez księdza, pogadanka, czytanie duchowe, czas na osobistą modlitwę. W trakcie dnia skupienia jest także możliwość spowiedzi bądź rozmowy z księdzem. W tym semestrze odbywają się w ostatnią środę miesiąca – 17:15 – 19:15.
  3. Rekolekcje – odbywają się w domu rekolekcyjnym Dworek, w Bożej Woli pod Warszawą. Rekolekcje w Dworku:

Zazwyczaj zaczynają się w czwartek wieczorem  (godz.19:45) i kończą w niedzielę po południu (godz.16:30). W te dni, oprócz uczestnictwa we Mszy św. i modlitwie osobistej, bierzesz udział w medytacjach i pogadankach, na których pogłębiane są tematy związane z życiem chrześcijanina. Jakie to są tematy? Na przykład: niebo, grzech, cnoty, sakramenty. Podążając za słowami Jezusa rozważasz przesłanie miłości, zaproszenie do apostolstwa, powołanie wszystkich  ochrzczonych do świętości, nieskończoną wagę modlitwy i życia w łasce… Pomiędzy każdą medytacją lub pogadanką masz czas, by osobiście przemyśleć te zagadnienia.

Terminy rekolekcje w roku 2016:

  • od czwartku 17 marca do niedzieli 20 marca
  • od czwartku 19 maja do niedzieli 22 maja

Po wakacjach: 

  • od czwartku 3 listopada do niedzieli 6 listopada
  • od czwartku 1 grudnia do niedzieli 4 grudnia