KIMG_0129lub to miejsce, w którym bawisz się ucząc się i uczysz się bawiąc. Klub poświęca szczególną uwagę formacji dziewcząt zarówno pod względem ludzkim, jak i duchowym. Rozwija w nich cechy przyczyniające się do harmonijnego rozwoju osobowości. Stara się uczyć je stałości, dostrzegania potrzeb innych, odpowiedzialności, szacunku dla wartości oraz odważnego pokonywania przeszkód i trudności życiowych. Organizowane tu zajęcia uczą, w jaki sposób wykorzystywać czas wolny oraz uzupełniają edukację szkolną. Rodzinna atmosfera i wspólne rozwijanie zainteresowań sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni.

Nasza misja

By było dużo szczęśliwych osób, które pozytywnie wpłyną na społeczeństwo.

Nasz cel

Celem działalności Klubu, zainspirowanej duchem chrześcijańskim, jest wspieranie wychowawczej roli rodziców i szkoły.

Formacja

Podstawowym środkiem formacji jest osobista rozmowa z opiekunką grupy. Ponadto dziewczynki uczestniczą w pogadankach prowadzonych przez opiekunki i katechezach prowadzonych przez kapłana, na których w praktyczny sposób podejmowane są tematy takie jak: przyjaźń, porządek, radość oraz modlitwa, obcowanie z Aniołem Stróżem, Adwent, itp.
Formacyjna jest sama atmosfera panująca w Klubie: dobry przykład starszych, zaufani przyjaciele, dbałość o porządek, itp. Odpowiedzialność za formację duchową przyjmuje Opus Dei – Prałatura Personalna Kościoła Katolickiego.IMG_0135